Com interpretar el marcatge i etiquetatge de l’ou

Amb aquest article volem que siguis un expert en l’etiquetatge de l’ou i amb això puguis diferenciar totes les classes que tenim a la venda en els nostres establiments. Si revises algun dels nostres envasos d’ous, per exemple els de marca pròpia CONDIS, veuràs la informació que en pots obtenir.

1.Forma de cria de les gallines

Ous de gallina criades en granges

Ous de gallines criades a terra

Ous de gallines camperes

2.Ous de producció ecològica

3. Informació nutricional ( per 100g ) i per unitat

4. Identificació de l’empresa que ha embalat els ous

5.Identificació de l’empresa que ha comercialitzat els ous

6. Consells de conservació

7.Data de consum preferent (són 28 dies des de la posta dels ous)

8. Classe segons el seu pes:

Grans o L: entre 63 a 73 g

Mitjans o M: entre 53 i 63 g

Petits o S: menys de 53 g

9. Categoria de qualitat(A)

Són ous que compleixen amb aquests requisits:

Closca i cutícula: normals, netes i intactes.

Cambra d’aire: d’una alçada no superior a 6 mm

Clara: transparent i sense taques

Olor: absència d’olors estranyes

Condislife Numeración Huevos   Condislife Numeración Huevos   En el cas dels ous, la traçabilitat està controlada des de la granja, ja que en ella es registren els detalls de la producció: origen de les aus i del pinso, els controls sanitaris realitzats i tots els altres factors importants a efectes de la seguretat alimentària. Per això, per no perdre cap tipus d’informació aquesta es trasllada a la closca de l’ou mitjançant impressió amb tinta aprovada per a ús alimentari. T’expliquem a continuació que són aquests dígits i que és el que signifiquen: El primer dígit que vam trobar fa referència a la procedència. En aquest cas, els ous de Condis responen a l’1, és a dir, a aquells ous de gallines camperes. No obstant això, podem trobar diferents dígits. El nombre 0 fa referència a ous de producció ecològica, el número 1 a gallines camperes, el 2 a ous de gallines criades a terra i finalment, el número 3, ous de gallines criades en gàbia. El segon i tercer dígit indica el codi de l’estat membre de la Unió Europea del qual procedeixen els ous. Els següents dígits ens permeten identificar la granja de producció, més concretament, el codi de província, el codi municipi i la granja d’origen. També podem trobar una lletra al final del codi que identifiqui cada ramat de gallines dins d’una mateixa granja. Això passa quan procedeixen de granges de grans dimensions. A aquest codi , obligatori en els ous frescos, pot afegir una altra informació addicional marcada a la closca ( data de posta, de consum preferent o marca comercial, per exemple).

Huevo_numeros_información-total-CAT-1024x799-ok

Deixa un comentariDe conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, t'informem que les dades personals que ens facilites seran tractades per CONDIS SUPERMERCATS, SA, com a responsable del tractament, amb la finalitat principal de gestionar els comentaris que publiques al nostre bloc Condislife. ET comuniquem que no se cediran dades a tercers excepte quan hi hagi una obligació legal.
Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades. Consulta com exercir els teus drets, així com qualsevol altra informació addicional al respecte en la nostra Política de Privacitat