POLÍTICA DE PRIVACITAT COMENTARIS

1. RESPONSABLE
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Identitat: CONDIS SUPERMERCATS, SA
Adreça postal: C / del Mig, nº 72-80 (Polígon Industrial Pla d’en Coll), 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Espanya).
Telèfon: (+34) 900 167 167
Correu electrònic i via de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: info@condis.es
2. FINALITATS
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable t’informem que a CONDIS SUPERMERCATS, SA tractem les dades personals que ens facilites amb la finalitat de gestionar els comentaris que publiquis al nostre blog Condislife.
3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades fins a un període màxim de tres (3) anys des del moment en que vas publicar el teu comentari o fins que ens demanis la seva supressió i, si escau, durant el temps necessari per complir qualsevol obligació legal.
4. LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de les teves dades personals és el consentiment de l’interessat en facilitar voluntàriament les seves dades personals (clara acció afirmativa).
5. DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a:

  • Aquells tercers per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació del servei en condició d’encarregat de tractament.
  • Els organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.
6. DRETS
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?
Tens la potestat d’exercir els següents drets:

  • Accés a les teves dades personals.
  • Sol•licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • Sol•licitar, en determinades circumstàncies1 , la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular1 , al tractament de les teves dades. CONDIS SUPERMERCATS, SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Sol•licitar la portabilitat de les dades.

1. Les circumstàncies i motius a què es fa referència són els especificats en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable.

Així mateix, pots revocar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres personalment al domicili de CONDIS SUPERMERCATS, SA a l’adreça indicada anteriorment, o enviant un correu electrònic a info@condis.es identificant-te convenientment.

Finalment t’informem que pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES
Quines cookies utilitzem?
Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç: Política de cookies