Com es crien els musclos i ostres del Delta de l’Ebre que trobes al teu Condis

En el Delta de l’Ebre, reserva de la Biosfera i Parc Natural, el riu Ebre i el Mar Mediterrani es fusionen i produeixen unes característiques molt especials per a la cria del musclo i l’ostra.

Musclo del Delta

La sembra del musclo s’està realitzant des de setembre i actualment, fins a la seva collita als mesos d’estiu. En arribar l’estiu, els musclos han assolit la seva qualitat i mida òptimes: unes 50 peces per kg i uns 200 grams de carn (interior del musclo) per kg.

Un cop s’ha fet la collita dels musclos, es netegen al mateix Delta de l’Ebre, i es depuren a la depuradora situada a pocs kilòmetres de la zona. I de seguida, es traslladen per a la seva venda als supermercats Condis.

Ostres

A la Badia del Fangar es fa el cultiu de l’ostra del Delta de l’Ebre, que té un sabor especial gràcies a la barreja d’aigua dolça amb aigua salada. Per fer la cria, s’agafen les ostres petites i s’introdueixen en caixes, que se submergeixen fins a arribar a un creixement òptim. Arribat aquest punt, les mateixes ostres es col·loquen en cordes que es tornen a submergir per afavorir el creixement final.

Quan l’ostra assoleix la mida perfecta, es fa la collita i se la sotmet a un procés de depuració d’entre 10 i 12 hores en aigua freda, que facilita l’eliminació de qualsevol residu orgànic que pugui tenir.

L’ostra es pot cultivar en qualsevol època de l’any, exceptuant el principi i final de l’estiu, moments en què es produeix un canvi brusc de temperatura. El calibre de l’ostra del Delta arriba a ser de 100 a 120 grams per unitat.

Aquest Nadal, les trobaràs al teu Condis. Són espectaculars!

Deixa un comentari

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, t'informem que les dades personals que ens facilites seran tractades per CONDIS SUPERMERCATS, SA, com a responsable del tractament, amb la finalitat principal de gestionar els comentaris que publiques al nostre bloc Condislife. ET comuniquem que no se cediran dades a tercers excepte quan hi hagi una obligació legal.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades. Consulta com exercir els teus drets, així com qualsevol altra informació addicional al respecte en la nostra Política de Privacitat.